Trzeci trymestr
Badanie to jest wykonywane w celu oceny rozwoju i dobrostanu płodu. Nie jest to badanie nastawione na uchwycenie nieprawidłowości budowy z uwagi na trudniejsze warunki np. bardziej uwapnione kości. W miarę możliwości oceniana jest jednak anatomia dziecka. Z badań przeprowadzanych w tym okresie ciąży istotne znaczenie ma przewidywana masa płodu, która obliczana może być według różnych algorytmów np. Sheparda, Campbella, Hadlocka. Ocenić należy tkankę łożyska, jego dojrzałość wg Grannuma, budowę macicy, długość szyjki macicy. Badania dopplerowskie przepływów w tętnicy pępowinowej płodu, tętnicy środkowej mózgu i tętnicach macicznych określić mogą dobrostan płodu, czy nie grozi mu niedotlenienie.


Twarz dziecka


Dziewczynka


Chłopiec


Fala przepływów tętnicy pępowinowej

Zakład Diagnostyki
i Profilaktyki Wad Wrodzonych
Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki"
i Uniwersytetu Medycznego
czytaj...czytaj...


SZCZEPIENIA PRZECIW HPV Profilaktyka raka szyjki macicyczytaj...


Vademecum zdrowia kobiety - ginekologia i położnictwoczytaj...


Odwiedziało Nas:

b.muszynska@gynae.pl