Drugi trymestr
Jest to badanie wykonywane w celu oceny rozwoju i anatomii płodu. Ocenia się ilość płodów i ich położenie. Wykonuje się biometrię płodu: wymiar dwuciemieniowy główki BPD, obwód główki HC, pomiar średnicy brzuszka płodu AC, pomiar kości długich - kości udowej FL oraz kości ramieniowej HL. W oparciu o dokonane pomiary aparat USG oblicza wagę płodu. Ponadto należy szczegółowo ocenić budowę anatomiczną płodu, budowę czaszki, mózgowia - komory mózgu, sploty naczyniówkowe, tylny dół czaszki, móżdżek, dokładnie należy przyjrzeć się twarzy płodu - ocenić jego profil, oczodoły, podniebienie i wargę górną. Dodatkowo w drugim trymestrze ciąży należy uwzględnić pomiar długości kości nosowej NB jako markera wady genetycznej płodu oraz pomiar fałdu karkowego NF. Dalszej ocenie podlega ciągłość kręgosłupa, klatka piersiowa, wielkość i położenie serca, prawidłowy obraz czterech jam serca, częstość i miarowość pracy serca. Ocenić należy jamę brzuszną płodu - ciągłość powłok, lokalizację i wielkość żołądka, echogeniczność jelit, nerki oraz pęcherz moczowy. Obejrzeć należy kończyny płodu - kości udowe i podudzia oraz stopy, kości ramieniowe i przedramienia oraz dłonie, ocenić ruchomość kończyn.


Główka dziecka


Kość udowa dziecka


Kręgosłup dziecka

Bardzo istotnym elementem badania w drugim trymestrze jest lokalizacja łożyska, ocena jego struktury i dojrzałości wg Grannuma, ocena sznura pępowinowego, liczby naczyń pępowiny, ocena objętości płynu owodniowego.

Badanie to powinno również obejmować ocenę macicy i ewentualnych zmian np. mięśniaków oraz ocenę przydatków i możliwych tam zmian np. guzów jajnika.

W uzasadnionych klinicznie przypadkach badanie to powinno obejmować ocenę szyjki macicy - długość i kształt ujścia wewnętrznego - wykonane głowicą dopochwową.


Twarz dziecka

Zakład Diagnostyki
i Profilaktyki Wad Wrodzonych
Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki"
i Uniwersytetu Medycznego
czytaj...czytaj...


SZCZEPIENIA PRZECIW HPV Profilaktyka raka szyjki macicyczytaj...


Vademecum zdrowia kobiety - ginekologia i położnictwoczytaj...


Odwiedziało Nas:

b.muszynska@gynae.pl