Densytometr DTX-200 DexaCare
Densytometr DTX-200 DexaCare to nowoczesny skaner rentgenowski z wiązką dwuenergetyczną, który pozwala na diagnozowanie niskiej masy kości, kontrolę zmian masy kości oraz ocenę zagrożenia osteoporozą.

Przedramię doskonale nadaje się do pomiaru gęstości kości. DTX-200 DexaCare jest densytometrem służącym specjalnie do badania przedramienia, wyposażonym w wyjątkowy system kalibracji, dzięki któremu badanie obszaru dystalnego przedramienia dwuenergetyczną wiązką rentgenowską trwa do 5minut, przy zachowaniu dużej rozdzielczości obrazu. DTX- 200 DexaCare posiada w pełni automatyczny program badania i analizy obszaru dystalnego i ultradystalnego kości przedramienia. Obszar ultradystalny kości przedramienia składa się w 65% z kości beleczkowej i 35% kości korowej, nadaje się więc doskonale do pomiarów i oceny ryzyka rozwoju osteoporozy.

Densytometr DTX-200 DexaCare charakteryzuje się in vivo doskonałą dokładnością (>97%) i precyzją (>99%), co czyni go przydatnym do wykrywania niskiej masy kostnej i kontrolowania efektów leczenia oraz przewidywania ryzyka wystąpienia osteoporozy.

Badanie odbywa się zgodnie z zaleceniami WHO. Wynik badania obrazuje aktualny stan układu kostnego w odniesieniu do równolatków (Z-score) jak i młodych zdrowych osób (T-score) dla wieku referencyjnego 40 lat (szczytowa masa kostna). Jako wynik pomiaru otrzymuje się wartości masy kostnej (BMC - Bone Mineral Content) w gramach oraz gęstość kości (BMD - Bone Mineral Density) w gramach/ cm2 BMD = BMC/Area

W czasie badania mierzy się przedramię niedominujące (Non-dominant), analizowany jest obszar dystalny (Dis- distal), w obszarze tym jest około 25% kości beleczkowej i 75% kości korowej oraz obszar ultradystalny (Ultra - distal), w obszarze tym jest około 65% kości beleczkowej i 35 % kości korowej. Pomiar gęstości kości w odcinku ultradystalnym kości promieniowej ma zatem większą wartość diagnostyczną niż pomiar gęstości kości w odcinku lędźwiowym kręgosłupa w pozycji A-P, gdzie stosunek kości beleczkowej do korowej wynosi 50% do 50%.

Opracowanie WHO wskazuje następujące granice dla wartości T-score:
norma T-score < -1 SD dla BMD lub BMC osteopenia - 1 SD < T-score < - 2,5 SD dla BMD lub BMC osteoporoza - 2,5 SD < T-score dla BMD lub BMC

Ryzyko wystąpienia złamań w różnych obszarach układu kostnego wzrasta wraz ze zmniejszaniem się gęstości kości. Ryzyko złamania rośnie o 1,5 - 3 razy przy zmniejszeniu się gęstości o każde 1 SD.

www.osteometer.com

Zakład Diagnostyki
i Profilaktyki Wad Wrodzonych
Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki"
i Uniwersytetu Medycznego
czytaj...czytaj...


SZCZEPIENIA PRZECIW HPV Profilaktyka raka szyjki macicyczytaj...


Vademecum zdrowia kobiety - ginekologia i położnictwoczytaj...


Odwiedziało Nas:

b.muszynska@gynae.pl